तीव्रता मोड्युलेटर

 • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर तरंग लम्बाइ 1064nm तीव्रता मोड्युलेटर 300M लिथियम niobate मोड्युलेटर

  Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर तरंग लम्बाइ 1064nm तीव्रता मोड्युलेटर 300M लिथियम niobate मोड्युलेटर

  ROF-AM 1064nm लिथियम niobateअप्टिकल तीव्रता मोड्युलेटर(लिथियम niobate modulators) उन्नत प्रोटोन विनिमय प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ, जसमा कम सम्मिलन घाटा, उच्च मोडुलेशन ब्यान्डविथ, कम हाफ-वेभ भोल्टेज र अन्य विशेषताहरू स्पेस अप्टिकल संचार प्रणाली, पल्स उत्पादन उपकरणहरू, क्वान्टम अप्टिक्स र अन्य क्षेत्रहरूमा प्रयोग भइरहेको छ।

 • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला तीव्रता मोड्युलेटर 10G mach-zehnder मोड्युलेटर

  Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला तीव्रता मोड्युलेटर 10G mach-zehnder मोड्युलेटर

  LiNbO3 तीव्रता मोड्युलेटर (mach zehnder modulator) लाई उच्च गतिको अप्टिकल संचार प्रणाली, लेजर सेन्सिङ र ROF प्रणालीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनभने राम्रो इलेक्ट्रो-ओप्टिक प्रदर्शन।MZ पुश-पुल संरचना र X-कट डिजाइनमा आधारित R-AM श्रृंखलामा स्थिर भौतिक र रासायनिक विशेषताहरू छन्, जुन प्रयोगशाला प्रयोग र औद्योगिक प्रणाली दुवैमा लागू गर्न सकिन्छ।

 • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1310nm तीव्रता मोड्युलेटर 2.5G mach-zehnder मोड्युलेटर

  Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1310nm तीव्रता मोड्युलेटर 2.5G mach-zehnder मोड्युलेटर

  LiNbO3 तीव्रता मोड्युलेटर (mach-zehnder मोड्युलेटर) राम्रो इलेक्ट्रो-ओप्टिक प्रभावको कारण उच्च-गति अप्टिकल संचार प्रणाली, लेजर सेन्सिङ र ROF प्रणालीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।MZ संरचना र X-कट डिजाइनमा आधारित R-AM श्रृंखला, स्थिर भौतिक र रासायनिक विशेषताहरू छन्, जुन प्रयोगशाला प्रयोग र औद्योगिक प्रणाली दुवैमा लागू गर्न सकिन्छ।
 • Rof इलेक्ट्रो-अप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला इलेक्ट्रो-अप्टिक मोड्युलेटरको उच्च विलुप्तता अनुपात

  Rof इलेक्ट्रो-अप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला इलेक्ट्रो-अप्टिक मोड्युलेटरको उच्च विलुप्तता अनुपात

  ROF-AM-HER श्रृंखला M - Z पुश-पुल संरचना तीव्रतामा आधारित इलेक्ट्रो-अप्टिक मोड्युलेटरको उच्च विलुप्तता अनुपात, कम आधा तरंग भोल्टेज र स्थिर भौतिक र रासायनिक विशेषताहरू छन्, विशेष प्रविधि प्रयोग गरेर उच्च विलुप्त अनुपातको साथ उपकरण सुनिश्चित गर्न। DC, र यन्त्रको उच्च प्रतिक्रिया गति छ, र त्यसैले व्यापक रूपमा प्रकाश पल्स जेनरेटर, अप्टिकल फाइबर सेन्सिङ, लेजर रडार, र अन्य क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

 • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला तीव्रता मोड्युलेटर 2.5G

  Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला तीव्रता मोड्युलेटर 2.5G

  LiNbO3 तीव्रता मोड्युलेटर उच्च-गति अप्टिकल संचार प्रणाली, लेजर सेन्सिङ र आरओएफ प्रणालीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनभने राम्रो इलेक्ट्रो-ओप्टिक प्रदर्शन।MZ पुश-पुल संरचना र X-कट डिजाइनमा आधारित R-AM श्रृंखलामा स्थिर भौतिक र रासायनिक विशेषताहरू छन्, जुन प्रयोगशाला प्रयोग र औद्योगिक प्रणाली दुवैमा लागू गर्न सकिन्छ।

 • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर वेभलेन्थ 1064nm तीव्रता मोड्युलेटर 2.5G

  Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर वेभलेन्थ 1064nm तीव्रता मोड्युलेटर 2.5G

  ROF-AM 1064nm लिथियम niobateअप्टिकल तीव्रता मोड्युलेटरउन्नत प्रोटोन एक्सचेन्ज प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ, जसमा कम सम्मिलन घाटा, उच्च मोडुलेशन ब्यान्डविथ, कम हाफ-वेभ भोल्टेज र अन्य विशेषताहरू स्पेस अप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, पल्स उत्पादन गर्ने उपकरणहरू, क्वान्टम अप्टिक्स र अन्य क्षेत्रहरूमा प्रयोग भइरहेको छ।

 • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 850 एनएम इलेक्ट्रो अप्टिक तीव्रता मोड्युलेटर 10G

  Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 850 एनएम इलेक्ट्रो अप्टिक तीव्रता मोड्युलेटर 10G

  ROF-AM 850nm लिथियम niobate अप्टिकल तीव्रता मोड्युलेटरले एक उन्नत प्रोटोन विनिमय प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ, जसमा कम सम्मिलन हानि, उच्च मोडुलेशन ब्यान्डविथ, कम हाफ-वेभ भोल्टेज, र अन्य विशेषताहरू छन्, मुख्य रूपमा स्पेस अप्टिकल संचार प्रणालीको लागि प्रयोग भइरहेको छ, सिजियम परमाणु समय आधार। , पल्स उत्पादन गर्ने यन्त्रहरू, क्वान्टम अप्टिक्स, र अन्य क्षेत्रहरू।
  उन्नत प्रोटोन एक्सचेन्ज प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ, जसमा कम सम्मिलन घाटा, उच्च मोडुलेशन ब्यान्डविथ, कम हाफ-वेभ भोल्टेज, र अन्य विशेषताहरू छन्, मुख्य रूपमा स्पेस अप्टिकल कम्युनिकेशन प्रणाली, सिजियम परमाणु समय आधार, पल्स उत्पादन गर्ने उपकरणहरू, क्वान्टम अप्टिक्स, र अन्य क्षेत्रहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ। ।

 • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर वेभलेन्थ 1064nm तीव्रता मोड्युलेटर 10GHz

  Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर वेभलेन्थ 1064nm तीव्रता मोड्युलेटर 10GHz

  ROF-AM 1064nm लिथियम niobateअप्टिकल तीव्रता मोड्युलेटरउन्नत प्रोटोन एक्सचेन्ज प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ, जसमा कम सम्मिलन घाटा, उच्च मोडुलेशन ब्यान्डविथ, कम हाफ-वेभ भोल्टेज र अन्य विशेषताहरू स्पेस अप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, पल्स उत्पादन गर्ने उपकरणहरू, क्वान्टम अप्टिक्स र अन्य क्षेत्रहरूमा प्रयोग भइरहेको छ।

 • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला तीव्रता मोड्युलेटर 20G

  Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला तीव्रता मोड्युलेटर 20G

  LiNbO3 तीव्रता मोड्युलेटर उच्च-गति अप्टिकल संचार प्रणाली, लेजर सेन्सिङ र आरओएफ प्रणालीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनभने राम्रो इलेक्ट्रो-ओप्टिक प्रदर्शन।MZ पुश-पुल संरचना र X-कट डिजाइनमा आधारित R-AM श्रृंखलामा स्थिर भौतिक र रासायनिक विशेषताहरू छन्, जुन प्रयोगशाला प्रयोग र औद्योगिक प्रणाली दुवैमा लागू गर्न सकिन्छ।

 • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला तीव्रता मोड्युलेटर 40G

  Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 1550nm AM श्रृंखला तीव्रता मोड्युलेटर 40G

  LiNbO3 तीव्रता मोड्युलेटर उच्च-गति अप्टिकल संचार प्रणाली, लेजर सेन्सिङ र आरओएफ प्रणालीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनभने राम्रो इलेक्ट्रो-ओप्टिक प्रदर्शन।MZ पुश-पुल संरचना र X-कट डिजाइनमा आधारित R-AM श्रृंखलामा स्थिर भौतिक र रासायनिक विशेषताहरू छन्, जुन प्रयोगशाला प्रयोग र औद्योगिक प्रणाली दुवैमा लागू गर्न सकिन्छ।