850nm इलेक्ट्रो अप्टिक चरण मोड्युलेटर

  • Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 850nm चरण मोड्युलेटर 10G

    Rof इलेक्ट्रो-ओप्टिक मोड्युलेटर 850nm चरण मोड्युलेटर 10G

    LiNbO3 चरण मोड्युलेटर उच्च-गति अप्टिकल संचार प्रणाली, लेजर सेन्सिङ र आरओएफ प्रणालीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनभने राम्रो इलेक्ट्रो-अप्टिक प्रभाव।Ti-diffused र APE टेक्नोलोजीमा आधारित R-PM श्रृंखला, स्थिर भौतिक र रासायनिक विशेषताहरू छन्, जसले प्रयोगशाला प्रयोग र औद्योगिक प्रणालीहरूमा धेरै अनुप्रयोगहरूको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ।